chì
ақыра ұрсу, зекіре жазғыру, ақыра жөнелу, зіркілдей жөнелу, ақыру, зекіру, зіркілдеу
【叱咤】 ақыру, зекіру, зіркілдеу, айғайлау

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — chì ㄔˋ 〔《廣韻》昌栗切, 入質, 昌。 〕 “ ”的被通假字。 1.責罵;呵斥。 《公羊傳‧莊公十二年》: “手劍而叱之。” 何休 注: “手劍, 持技(拔)劍叱罵之。” 《新唐書‧蘇瑰傳》: “時 來俊臣 貶州參軍, 人懼復用, 多致書請 瑰 , 瑰 叱其使。” 清 蒲松齡 《聊齋志异‧席方平》: “ 席 張目叱曰: ‘鬼子胡為者!我性耐刀鋸, 不耐撻楚。 ’” 2.喊叫;吆喝。 《呂氏春秋‧至忠》: “王叱而起, 疾乃遂已。” 唐 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I chì (1) (形声。 从口, 匕(bǐ)声。 本义: 大声呵斥) (2) 同本义 [loudly rebuke] 叱, 呵也。 《说文》 大呵为叱。 《苍颉篇》 迮而吐之曰叱。 《通俗文》 手剑而叱之。 《公羊传·庄公十二年》 大儿初醒, 夫叱大儿声。 《虞初新志·秋声诗自序》 (3) 又如: 叱咤(怒喝); 叱教(严格指教); 叱辱(斥责侮辱) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: chi4 解释: 1. 大声责骂。 如: “怒叱”。 礼记·曲礼上: “尊客之前不叱狗。 ” 2. 吆喝。 如: “呼叱”、 “喝叱”。 唐·白居易·卖炭翁诗: “手把文书口称敕, 回车叱牛牵向北。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:chi4 1. 大聲責罵。 如: “怒叱”。 禮記·曲禮上: “尊客之前不叱狗。” 2. 吆喝。 如: “呼叱”﹑“喝叱”。 唐·白居易·賣炭翁詩: “手把文書口稱敕, 迴車叱牛牽向北。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【질】 꾸짖다 (큰 소리로 책망하다) (本音은 즐) 口부 2획 (총5획) [v] scold; shout at; bawl out; revile シツ·しかる 大聲叱呼 (대성질호) 큰 소리로 꾸짖음 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — chì (1) ㄔˋ (2) 大声呵斥: 怒~。 ~问。 ~骂。 ~责。 ~咤(发怒的声音)。 ~咤风云(形容声势威力很大)。 (3) 郑码: JRR, U: 53F1, GBK: DFB3 (4) 笔画数: 5, 部首: 口, 笔顺编号: 25135 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 질 꾸짖을 5 strokes 입구+일곱칠 …   Korean dictionary

 • 叱吒 — (叱吒, 叱咤) 1.《韓非子‧外儲說右下》: “然而使 王良 操左革而叱吒之, 使 造父 操右革而鞭笞之, 馬不能行十里, 共故也。” 漢 劉向 《說苑‧反質》: “ 宣 見夫子居宮庭, 親在, 叱吒之聲未嘗至于犬馬。” 2.大聲吆喝。 《韓非子‧外儲說右下》: “然而使 王良 操左革而叱吒之, 使 造父 操右革而鞭笞之, 馬不能行十里, 共故也。” 漢 劉向 《說苑‧反質》: “ 宣 見夫子居宮庭, 親在, 叱吒之聲未嘗至于犬馬。” 3.指呵斥。 清 蒲松齡 《聊齋志异‧姊妹易嫁》: …   Big Chineese Encyclopedy

 • 叱咤 — (叱吒, 叱咤) 1.《韓非子‧外儲說右下》: “然而使 王良 操左革而叱吒之, 使 造父 操右革而鞭笞之, 馬不能行十里, 共故也。” 漢 劉向 《說苑‧反質》: “ 宣 見夫子居宮庭, 親在, 叱吒之聲未嘗至于犬馬。” 2.大聲吆喝。 《韓非子‧外儲說右下》: “然而使 王良 操左革而叱吒之, 使 造父 操右革而鞭笞之, 馬不能行十里, 共故也。” 漢 劉向 《說苑‧反質》: “ 宣 見夫子居宮庭, 親在, 叱吒之聲未嘗至于犬馬。” 3.指呵斥。 清 蒲松齡 《聊齋志异‧姊妹易嫁》: …   Big Chineese Encyclopedy

 • 叱撥 — (叱撥, 叱拨) 良馬名。 唐 岑參 《玉門關蓋將軍歌》: “櫪上昂昂皆駿駒, 桃花叱撥價最殊。” 宋 李石 《續博物志》卷四: “ 唐 天寶 中, 大宛 進汗血馬六匹: 一曰紅叱撥, 二曰紫叱撥, 三曰青叱撥, 四曰黃叱撥, 五曰丁香叱撥, 六曰桃花叱撥。” 宋 陸游 《聞蟬思南鄭》詩: “金羈叱撥駒, 玉碗蒲萄酒。” 《丹鉛總錄‧鳥獸‧叱撥》引 宋 王明 《群牧故事》: “北方馬以叱撥及青、白、紫純色, 綠鬃騮為上。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 叱拨 — (叱撥, 叱拨) 良馬名。 唐 岑參 《玉門關蓋將軍歌》: “櫪上昂昂皆駿駒, 桃花叱撥價最殊。” 宋 李石 《續博物志》卷四: “ 唐 天寶 中, 大宛 進汗血馬六匹: 一曰紅叱撥, 二曰紫叱撥, 三曰青叱撥, 四曰黃叱撥, 五曰丁香叱撥, 六曰桃花叱撥。” 宋 陸游 《聞蟬思南鄭》詩: “金羈叱撥駒, 玉碗蒲萄酒。” 《丹鉛總錄‧鳥獸‧叱撥》引 宋 王明 《群牧故事》: “北方馬以叱撥及青、白、紫純色, 綠鬃騮為上。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.